Om oss..

VD och senior rådgivare

Roger Johansson

Strategisk ledare som får skog, affärer och verksamheter att växa.

Jag är en kreativ, nyfiken och affärsinriktad ledare, med driv och stort målfokus. Jag har senast arbetat i Sveaskogs koncernledning som chef för affärsområdet Svenska Skogsplantor. Under min tid i den rollen har jag lett affärsområdet igenom en snabb förändringsresa från en olönsam och förvaltande verksamhet till en verksamhet i snabb tillväxt, förändring och utvecklingsfokus, under god lönsamhet. Förändringsviljan, affärs- och utvecklingsfokus har nu nått ut på bredden och utvecklingen genomsyrar nu hela kulturen i organisationen.

Tidigare har jag under många år arbetat med stora råvaruaffärer och även där genomdrivit stora förändringar genom långsiktiga affärsupplägg, nya affärsmodeller och olika affärsutvecklingsinsatser. Jag har också erfarenhet från strategisk planering av stora skogsinnehav, liksom olika kapitalfrågor kopplat till detta. Min MBA-utbildning på Handelshögskolan för 10-talet år sedan var ett led i att fördjupa min kompetens inom företagsstyrning, affärsverksamhet och kapitalförvaltning.

Mitt ledarskap utgår från att identifiera och visualisera strategiska mål, samt att bryta ner dessa till mål på kort och medellång sikt, som var och en kan relatera till och leverera mot. Jag är en närvarande ledare hos kunder, leverantörer och medarbetare, och arbetar mycket med kommunikation, coachning och nyfikna frågor. I en ledningsgrupp är jag ofta den som tillför de nya perspektiven, frågeställningarna eller idéerna.

Snabbresumé

Roger Johansson

2016-2019 Sveaskogs koncernledning som chef för Svenska Skogsplantor

2008-2016 Sveaskogs marknads- och försäljningschef i norra Sverige. Affärsutveckling inom hela bolaget.

2004-2008 Sveaskogs biträdande skogschef, chef för skogsstaben och övergripande planeringschef.

2001-2004 Sveaskog, planeringsledare

1998-2001 Vida Group, produktions- och försäljningsansvarig sågverk och hyvlerier

1997 Skogsbrukstekniskt Centrum Vindeln, projektledare

2006-2008 Executive MBA-utbildning Handelshögskolan i Stockholm

1992-1997 Utbildning till jägmästare, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Kreativ

Nyfiken

Affärsinriktad

Kontakt

Roger Johansson

roger.johansson (at) forcap.se

  Forcap AB

Roger